Lớp Cơ Giới Hóa Xây Dựng Giao Thông Khóa 49
Chào mừng bạn tới thăm ngôi nhà của chúng tôi. chúc bạn có những phút giây vui vẻ, và bây giờ thì đăng nhập nào, nhìn gì nữa

Nhìn gì nữa, tát cho cái bây giờ, đăng nhập đê!

Liên hệ admin Rahô Mrhoa297

Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Go down

Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by tandaugau on Wed Jun 08, 2011 6:51 pm


Trường ĐH Giao Thông Vận Tải
Bộ Môn Động Cơ Đốt Trong
THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Đề 17
+ Kiểu động cơ : INNOVA
+ Đường kính xi lanh (mm) D : 86
+ Hành trình piston (mm) S : 86
+ Số xi lanh I : 4 in-line
+ Công suất Ne : 136 Mã lực
+ Tỷ số nén є : 10.5
+ Số vòng quay n : 5600 vòng/ phút
+ Suất tiêu hao nhiên liệu ge(g/ml.h) :-g/Kwh
+ Xupap nạp mở sớm φ1 :
+ Xupap nạp đóng muộn φ2:
+ Xupap thải mở sớm φ3 :
+ Xupap thải đóng muộn φ4 :
+ Góc đánh lửa sớm nhiên liệu φs :
+ Áp suất cuối hành trình nạp : Pa=0.92KG/
+ Áp suất khí sót Pr : 1.14 KG/
+ Áp suất cuối hành trình nén Pc : 21.27 KG/
+ Áp suất cuối hành trình giãn nở Pb : 4.28 KG/
+ Khối lượng nhóm piston Mpt : 0.77 kg
+ Khối lượng nhóm thanh truyền Mtt : 0.92 kg
-Yêu cầu : vẽ cơ cấu phối khí và tính bền xupap


Phần I : Động Học và Động lực học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền
I. Tính các thông số của động cơ :
+ Vận tốc góc của trục khuỷu:
ω = = = 586.43 (rad/s)
+ Tham số kết cấu : λ = .
Tính chuyển vị của pittong
Theo công thức gần đúng:
X = R. [( 1-cosφ)+ (1-cos2φ) ] , (mm)
Trong đó: + X: độ dịch chuyển của pittong (mm)
+ R : bán kính quay của trục khuỷu (mm)
+λ : tham số kết cấu
Độ chuyển vị cấp I : X 1 = R.(1-cosφ) (mm)
Độ chuyển vị cấp II : X2 = R. .(1-cos2φ) (mm)
Ta lập bảng và vẽ đồ thị chuyển vị pittong:
Bảng 1:
φ 1-cosφ x1 1-cos2φ x2 x
0 0 0 0 0 0
10 0.015192 0.653256 0.060307 0.162075063 0.815331063
20 0.060307 2.593201 0.233956 0.62875675 3.22195775
30 0.133975 5.760925 0.5 1.34375 7.104675
40 0.233955 10.060065 0.826351 2.220818313 12.28088331
50 0.357212 15.360116 1.173648 3.154179 18.514295
60 0.5 21.5 1.5 4.03125 25.53125
70 0.657979 28.293097 1.766044 4.74624325 33.03934025
80 0.826351 35.533093 1.939692 5.21292225 40.74601525
90 1 43 2 5.375 48.375
100 1.173648 50.466864 1.939692 5.21292225 55.67978625
110 1.34202 57.70686 1.766044 4.74624325 62.45310325
120 1.5 64.5 1.5 4.03125 68.53125
130 1.642787 70.639841 1.173648 3.154179 73.79402
140 1.766044 75.939892 0.826351 2.220818313 78.16071031
150 1.866025 80.239075 0.5 1.34375 81.582825
160 1.939692 83.406756 0.233955 0.628754063 84.03551006
170 1.984807 85.346701 0.060307 0.162075063 85.50877606
180 2 86 0 0 86
190 1.984807 85.346701 0.060307 0.162075063 85.50877606
200 1.939692 83.406756 0.233956 0.62875675 84.03551275
210 1.866025 80.239075 0.5 1.34375 81.582825
220 1.766044 75.939892 0.826351 2.220818313 78.16071031
230 1.642787 70.639841 1.173648 3.154179 73.79402
240 1.5 64.5 1.5 4.03125 68.53125
250 1.34202 57.70686 1.766044 4.74624325 62.45310325
260 1.173648 50.466864 1.939692 5.21292225 55.67978625
270 1 43 2 5.375 48.375
280 0.826351 35.533093 1.939692 5.21292225 40.74601525
290 0.657979 28.293097 1.766044 4.74624325 33.03934025
300 0.5 21.5 1.5 4.03125 25.53125
310 0.357212 15.360116 1.173648 3.154179 18.514295
320 0.233955 10.060065 0.826351 2.220818313 12.28088331
330 0.133975 5.760925 0.5 1.34375 7.104675
340 0.060307 2.593201 0.233955 0.628754063 3.221955063
350 0.015192 0.653256 0.060307 0.162075063 0.815331063
360 0 0 0 0 0
Vận tốc của pittong.
V = R.ω. [sinφ+ .sin2φ] (m/s)
Trong đó : + V : vận tốc của pittong, (m/s)
+ ω : vận tốc góc, (rad/s)
+ R : bán kính quay trục khuỷu, (m)
Bảng giá trị vận tốc và đồ thị V=f(φ) :
Bảng 2:
φ Sinφ V1 Sin2φ V2 V
0 0 0 0 0 0
10 0.173648 4.378793056 0.34202 1.078067989 5.456861044
20 0.34202 8.62454391 0.642787 2.026103995 10.6506479
30 0.5 12.608245 0.866025 2.729763844 15.33800884
40 0.642787 16.20883196 0.984807 3.104171983 19.31300394
50 0.766044 19.31694087 0.984807 3.104171983 22.42111285
60 0.866025 21.83811075 0.866025 2.729763844 24.5678746
70 0.939692 23.69573392 0.642787 2.026103995 25.72183792
80 0.984807 24.83337587 0.34202 1.078067989 25.91144386
90 1 25.21649 0 0 25.21649
100 0.984807 24.83337587 -0.34202 -1.078067989 23.75530788
110 0.939692 23.69573392 -0.642787 -2.026103995 21.66962993
120 0.866025 21.83811075 -0.866025 -2.729763844 19.10834691
130 0.766044 19.31694087 -0.984807 -3.104171983 16.21276888
140 0.642787 16.20883196 -0.984807 -3.104171983 13.10465997
150 0.5 12.608245 -0.866025 -2.729763844 9.878481156
160 0.34202 8.62454391 -0.642787 -2.026103995 6.598439915
170 0.173648 4.378793056 -0.34202 -1.078067989 3.300725067
180 0 0 0 0 0
190 -0.173648 -4.378793056 0.34202 1.078067989 -3.300725067
200 -0.34202 -8.62454391 0.642787 2.026103995 -6.598439915
210 -0.5 -12.608245 0.866025 2.729763844 -9.878481156
220 -0.642787 -16.20883196 0.984807 3.104171983 -13.10465997
230 -0.766044 -19.31694087 0.984807 3.104171983 -16.21276888
240 -0.866025 -21.83811075 0.866025 2.729763844 -19.10834691
250 -0.939692 -23.69573392 0.642787 2.026103995 -21.66962993
260 -0.984807 -24.83337587 0.34202 1.078067989 -23.75530788
270 -1 -25.21649 0 0 -25.21649
280 -0.984807 -24.83337587 -0.34202 -1.078067989 -25.91144386
290 -0.939692 -23.69573392 -0.642787 -2.026103995 -25.72183792
300 -0.866025 -21.83811075 -0.866025 -2.729763844 -24.5678746
310 -0.766044 -19.31694087 -0.984807 -3.104171983 -22.42111285
320 -0.642787 -16.20883196 -0.984807 -3.104171983 -19.31300394
330 -0.5 -12.608245 -0.866025 -2.729763844 -15.33800884
340 -0.34202 -8.62454391 -0.642787 -2.026103995 -10.6506479
350 -0.173648 -4.378793056 -0.34202 -1.078067989 -5.456861044
360 0 0 0 0 0

Tính gia tốc
Công thức gần đúng : J=R. . [ cosφ+λ.cos2λ] , (m/ ).
Trong đó : + J : Gia tốc của pittong, (m/ ).
+ R : bán kính quay của trục khuỷu,(m)
+ ω : Tốc độ góc ,( rad/s)
Gia tốc cấp I : J1 = R. .cosφ , (m/ )
Gia tốc cấp II : J2= R. .λ.cos2λ , (m/ ).
Bảng giá trị gia tốc và đồ thị : J=f(φ).
Bảng 3:
Φ Cosφ J1 Cos2φ J2 J
0 1 14787.70623 1 3696.926558 18484.63279
10 0.984807 14563.03661 0.939692 3473.972311 18037.00892
20 0.939692 13895.88924 0.766044 2832.008408 16727.89765
30 0.866025 12806.52329 0.5 1848.463279 14654.98657
40 0.766044 11328.03363 0.173648 641.9639029 11969.99753
50 0.642787 9505.345325 -0.173648 -641.9639029 8863.381422
60 0.5 7393.853115 -0.5 -1848.463279 5545.389837
70 0.34202 5057.691285 -0.766044 -2832.008408 2225.682877
80 0.173648 2567.855612 -0.939692 -3473.972311 -906.1166993
90 0 0 -1 -3696.926558 -3696.926558
100 -0.173648 -2567.855612 -0.939692 -3473.972311 -6041.827922
110 -0.34202 -5057.691285 -0.766044 -2832.008408 -7889.699693
120 -0.5 -7393.853115 -0.5 -1848.463279 -9242.316394
130 -0.642787 -9505.345325 -0.173648 -641.9639029 -10147.30923
140 -0.766044 -11328.03363 0.173648 641.9639029 -10686.06973
150 -0.866025 -12806.52329 0.5 1848.463279 -10958.06001
160 -0.939692 -13895.88924 0.766044 2832.008408 -11063.88084
170 -0.984807 -14563.03661 0.939692 3473.972311 -11089.0643
180 -1 -14787.70623 1 3696.926558 -11090.77967
190 -0.984807 -14563.03661 0.939692 3473.972311 -11089.0643
200 -0.939692 -13895.88924 0.766044 2832.008408 -11063.88084
210 -0.866025 -12806.52329 0.5 1848.463279 -10958.06001
220 -0.766044 -11328.03363 0.173648 641.9639029 -10686.06973
230 -0.642787 -9505.345325 -0.173648 -641.9639029 -10147.30923
240 -0.5 -7393.853115 -0.5 -1848.463279 -9242.316394
250 -0.34202 -5057.691285 -0.766044 -2832.008408 -7889.699693
260 -0.173648 -2567.855612 -0.939692 -3473.972311 -6041.827922
270 0 0 -1 -3696.926558 -3696.926558
280 0.173648 2567.855612 -0.939692 -3473.972311 -906.1166993
290 0.34202 5057.691285 -0.766044 -2832.008408 2225.682877
300 0.5 7393.853115 -0.5 -1848.463279 5545.389837
310 0.642787 9505.345325 -0.173648 -641.9639029 8863.381422
320 0.766044 11328.03363 0.173648 641.9639029 11969.99753
330 0.866025 12806.52329 0.5 1848.463279 14654.98657
340 0.939692 13895.88924 0.766044 2832.008408 16727.89765
350 0.984807 14563.03661 0.939692 3473.972311 18037.00892
360 1 14787.70623 1 3696.926558 18484.63279
II. Tính toán động lực học của cơ cấu khuỷu trục thanh truyền.
Khái quát.
Động lực học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền nghiên cứu quy luật phân phối lực ( qui luật vận động của cơ cấu có tính đến khối lượng vận động của chúng).
Các lực tác dụng lên cơ cấu khuỷu trục thanh truyền:
+ Lực khí thể : Do khí cháy sinh ra ,Pz max
+ Lực quán tính của các cơ cấu chuyển động quay, Pko
+ Lực quán tính của các cơ cấu chuyển động tịnh tiến , Pj
+ Lực ma sát
+ Lực cản của không khí trong cacte Lực nhỏ nên bỏ qua
+ Các loại lực khác
Vì vậy, Khi tính toán TKMH chúng ta chủ yếu đi xét 3 lực : Pkt, Pko, Pj
Mục đích của việc tính toán động lực học là xác định các lực do hợp lực của 3 loại lực nêu trên tác dụng lên cơ cấu khuỷu trục thanh truyền và momen chính chúng sinh ra, để làm cơ sở cho việc tính toán cân bằng động cơ và tính bền các chi tiết, nghiên cứu trạng thái mòn và tính toán dao động xoắn của hệ trục.
Viêc khảo sát động lực học dựa trên phương pháp và quan điểm của cơ học lý thuyết. Các lực và momen trong tính toán động lực học được biểu diễn dưới dạng hàm số của góc quay trục khuỷu φ và quy ước pittong ở điểm chết trên thì φ=0.
Xây dựng đồ thị công.
Xây dựng đồ thị công ứng với chế độ ne :
Theo đầu bài:
+ Đường kính xi lanh : D=86mm,
+ Hành trình pittong : S=86mm
+ Tỷ số nén є : 10.5
+ Áp suất cuối hành trình nạp : Pa=0.92KG/
+ Áp suất khí sót Pr : 1.14 KG/
+ Áp suất cuối hành trình nén Pc : 21.27 KG/
+ Áp suất cuối hành trình giãn nở Pb : 4.28 KG/
-Thể tích làm việc của xi lanh:
= .S = =499,56 ( )
-Thể tích buồng cháy:
( )
-Vẽ hệ trục tọa độ OPV
+ Trục tung OP biểu diễn các giá trị áp suất, chọn OP=200mm
chọn tỉ lệ xích OP :
+Trục hoành biểu diễn thể tích của xi lanh tại các vị trí, chọn
OP=1,2 OV => OV=150 mm, chọn
-Xác định các điểm :
Điểm a :
Điểm b :
Điểm c :
Điểm z :
Điểm r:
Va :
Va :
-Vẽ đường nạp, P=Pa – là đường thẳng nằm ngang.
-Vẽ đường thải , P=Pc- là đường thẳng nằm ngang.
- Dựng đường nén và giãn nở
+ Xác định n1 và n2 :


Theo phương trình đường cong đa biến trong nhiệt động học nên ta có :

+ Quá trình nén : . Trong đó :

+Quá trình giãn nở: . Trong đó :

Từ đó ta lập bảng áp suất trong xy lanh:
Bảng 4:
Quá trình nén Quá trình giãn nở
i.Vc
1 1 21.27 1 74.5
2 2.524504064 8.425417214 1.769080871 42.11226363
3 4.339443082 4.901550637 2.469851219 30.16376024
4 6.37312077 3.337454407 3.129647127 23.80460064
5 8.586653258 2.477100141 3.760558193 19.81088875
6 10.9549417 1.941589521 4.369366545 17.05052649
7 13.46018353 1.580216195 4.960388442 15.01898508
8 16.08896929 1.32202378 5.536598864 13.45591433
9 18.83076626 1.129534492 6.100165044 12.21278432
10 21.67704105 0.981222481 6.652731562 11.19840765
10.5 23.13709893 0.919302807 6.925303215 10.75765171

+ Hiệu chỉnh đồ thị công:
Trên đọ thị công vẽ vòng tròn Brick tâm O bán kính
lấy về phía điểm chết trên một đoạn OO’=
-Hiệu chỉnh quá trình bắt đầu nạp
Từ tâm O’ cuả đường tròn Brick xác định góc đóng muộn xupap thải φ4 và kẻ bán kính tương ứng , bán kính này cắt vòng tròn Brick, từ giao điểm này going song song với tung độ cắt đường nạp ở d, nối rd ta được đường chuyển tiếp từ quá trình thải sang quá trình nạp.
-Hiệu chỉnh áp suất cuối quá trình nén (điểm c)
Do có sự đánh lửa sớm nên áp suất Pc lớn hơn áp suất lý thuyết , ta xác định điểm c’’:

Điểm c’ (điểm đường nén thực tế tách khỏi đường nén lý thuyết) xác định theo góc đánh lửa sớm. Trên đường tròn Brick xác định góc đánh lửa sớm φ, Từ o’ kẻ góc φ cắt đường tròn Brick Từ giao điểm đó kéo xuống cắt đồ thị công trên đường nén tại điểm c’, Dùng một cung thích hợp nối c’c”.
-Hiệu chỉnh diểm đạt Pzmax thực tế :

-Hiệu chỉnh điểm bắt đầu quá trình thải thực tế (điểm b’) , áp suất cuối quá trình dãn nở thực tế Pb1 thường thấp hơn áp suất cuối quá trình dãn nở lý thuyết do xupap thải mở sớm. xác định Pb1 theo công thức:

Trên đường tròn Brich xác định góc mở sớm xupap thải φ3
Từ O’ kẻ bán kính ứng với góc φ3 tính từ điểm chết dưới cắt đường tròn Brich, từ giao điểm này kẻ song song với trục tung P cắt đương giãn nở lý thuyết tại b dùng cùng thích hợp nối b’b1 và tiếp tuyến với đường thải Pr
Triển khai từ đồ thị P-V sang đồ thị P-φ
Cách khai triển đồ thị như sau:
+ Bước 1: Trên nửa đường tròn Brích chia thành n phần bằng nhau (thường là 12). Đi hết một lượt của nửa đường tròn thì ứng với φ= , sau đó lại quay lại.
+Bước 2: Xây dựng một hệ trục tọa độ P-φ có:
-Trục OP hướng thẳng đứng
-Trục OV trùng với đường của đồ thị P-V
-Trên Oφ lấy một đoạn thẳng biểu thị giá trị φ= , sau đó chia theo số phần tương ứng trên nửa đường tròn.
+Bước 3: Từ O nối với các điểm trên đường tròn, Từ O’ kẻ các đườngt thẳng song song với đường thẳng trên cắt đường tròn tại đâu thì ta gióng từ đó lênđọ thị công tại các điểm.
Từ các giao điểm đó ta gióng sang đọ thị P-φ sẽ được các điểm tương ứng, với chú ý sau:
0÷ : Qúa trình nạp.
÷ : Qúa trình nén.
÷ : Qúa trình cháy giãn nở và sinh công.
÷ : Qúa trình thải.
+Bước 4: nối các điểm trên đồ thị lại ta được P-φ.
Tính và vẽ đồ thị -φ.
Ta có: ,(KG/ )
Trong đó : là khối lượng chuyển động tịnh tiến trên một đơn vị diện tích đỉnh pittong, (kg/ ).
, (kg/ ).
Với ( )-diện tích đỉnh pittong
-khối lượng của nhóm pittong,(kg)
-khối lượng quy dẫn về đầu nhỏ của thanh truyền, (kg).
, (kg).
Bảng 5:
φ cosφ J1 cos2φ J2 J PJ
15 0.965926 14283.825 0.86602 3201.630052 17485.45507 -34.79606
30 0.866025 12806.5202 0.5 1848.455439 14654.97565 -29.1634
45 0.707105 10456.4681 0 0 10456.46815 -20.80837
60 0.499998 7393.82175 -0.5 -1848.478959 5545.342796 -11.03523
75 0.258816 3827.29628 -0.86603 -3201.643631 625.6526519 -1.245049
90 0 0 -1 -3696.926558 -3696.926558 7.3568838
105 -0.25882 -3827.4012 -0.86602 -3201.616472 -7029.01769 13.987745
120 -0.5 -7393.9158 -0.49999 -1848.431918 -9242.347755 18.392272
135 -0.70711 -10456.545 0 0 -10456.54497 20.808524
150 -0.86603 -12806.575 0.50001 1848.50248 -10958.07204 21.806563
165 -0.96593 -14283.853 0.86603 3201.65721 -11082.19592 22.05357
180 -1 -14787.706 1 3696.926557 -11090.77967 22.070652
195 -0.96592 -14283.797 0.86602 3201.602892 -11082.19401 22.053566
210 -0.86602 -12806.466 0.49999 1848.408397 -10958.05749 21.806534
225 -0.7071 -10456.391 0 0 -10456.39133 20.808219
240 -0.49999 -7393.7277 -0.50002 -1848.526 -9242.253672 18.392085
255 -0.25881 -3827.1913 -0.86604 -3201.67079 -7028.862138 13.987436
270 0 0 -1 -3696.926557 -3696.926557 7.3568838
285 0.25883 3827.50615 -0.86601 -3201.589312 625.9168404 -1.245575
300 0.500011 7394.00992 -0.49998 -1848.384877 5545.625042 -11.03579
315 0.707116 10456.6218 0 0 10456.62178 -20.80868
330 0.866032 12806.6288 0.50002 1848.54952 14655.17836 -29.1638
345 0.965929 14283.8812 0.86604 3201.684369 17485.56562 -34.79628
360 1 14787.7062 1 3696.926556 18484.63279 -36.78442
375 0.965922 14283.7688 0.86601 3201.575732 17485.34451 -34.79584
390 0.866017 12806.4116 0.49997 1848.361356 14654.77292 -29.163
405 0.707095 10456.3145 0 0 10456.31451 -20.80807
420 0.499985 7393.63359 -0.50003 -1848.57304 5545.060549 -11.03467
435 0.258802 3827.08641 -0.86604 -3201.697947 625.3884653 -1.244523
450 0 0 -1 -3696.926555 -3696.926555 7.3568838
465 -0.25884 -3827.6111 -0.86601 -3201.562151 -7029.173238 13.988055
480 -0.50002 -7394.104 -0.49997 -1848.337835 -9242.441834 18.392459
495 -0.70712 -10456.699 0 0 -10456.6986 20.80883
510 -0.86604 -12806.683 0.50004 1848.59656 -10958.0866 21.806592
525 -0.96593 -14283.909 0.86605 3201.711526 -11082.19784 22.053574
540 -1 -14787.706 1 3696.926554 -11090.77967 22.070652
555 -0.96592 -14283.741 0.866 3201.548571 -11082.19209 22.053562
570 -0.86601 -12806.357 0.49996 1848.314314 -10958.04293 21.806505
585 -0.70709 -10456.238 0 0 -10456.23769 20.807913
600 -0.49998 -7393.5395 -0.50004 -1848.62008 -9242.159586 18.391898
615 -0.25879 -3826.9815 -0.86605 -3201.725105 -7028.706582 13.987126
630 0 0 -1 -3696.926553 -3696.926553 7.3568838
645 0.258844 3827.71602 -0.866 -3201.53499 626.1810309 -1.2461
660 0.500023 7394.19808 -0.49995 -1848.290792 5545.907288 -11.03636
675 0.707126 10456.7754 0 0 10456.77542 -20.80898
690 0.866039 12806.7375 0.50005 1848.6436 14655.38107 -29.16421
705 0.965933 14283.9375 0.86605 3201.738683 17485.67616 -34.7965
720 1 14787.7062 1 3696.926551 18484.63278 -36.78442

Dựng đồ thị -φ trên cùng hệ tọa độ P-φ:
Cách 1: Theo phương pháp Tôlê: với hướng xuống dưới, đường AB nằm trên trục , hướng lên trên. Cách triển khai đồ thị tương tự như cách triển khai đồ thị công .
Cách 2: Theo phương pháp lượng giác : Ứng với mỗi giá trị tại góc φ tra biểu thị trên hệ trục OPφ. Nối các đầu mút ta được đồ thị biểu diễn -φ
Cộng đồ thị
Ta có :
Chú ý : Khi và cắt nhau thì sẽ cắt hoành độ P-φ, cộng giá trị tại
Vẽ đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu.
Đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu dùng để xác định lực tác dụng lên chốt khuỷu tại mọi vị trí (góc quay) khác nhau của trục khuỷu.
Vì vậy, ta phải căn cứ vào mỗi góc quay của trục khuỷu từ 0÷ ( hai vòng quay của trục khuỷu , 4 kỳ) rồi xác định lực tác dụng lên chốt khuỷu tại mỗi góc quay đó.
Lực (phụ tải) Q tác dụng lên chốt khuỷu (cổ biên) tại mỗi điểm là :
Do lực quán tính chuyển động quay có giá trị không đổi , phương trên phương má khuỷu, chiều ly tâm nên ta chưa cần chú ý tới nó khi vẽ đồ thị phụ tải mà chỉ dùng nó để xác định tâm của đồ thị độc cực.
Bước 1 : vẽ hệ trục tọa độ T-Z có gốc là O1 , có OZ hướng xuống , OT hướng từ trái qua phải . Các giá trị T-Z được xác định theo công thức sau :


Trong đó: , tra theo λ theo bảng 2 và bảng 3 (SGK)
hoặc tính theo công thức sau : .φ β Cosβ

0 0 1 0 1 -35.5 -35.5 0 -88.75 0
15 3.7 0.9979 0.32 0.949 -34.8 -33.025 -11.136 -82.563 -27.84
30 7.18 0.9921 0.609 0.803 -29.6 -23.768 -18.0264 -59.422 -45.066
45 10.18 0.9842 0.83 0.58 -20.8 -12.064 -17.264 -30.16 -43.16
60 12.5 0.9763 0.977 0.308 -11.6 -3.5728 -11.3332 -8.932 -28.333
75 13.97 0.9704 1.03 0.0185 0 0 0 0 0
90 14.47 0.9682 1 -0.258 6.4 -1.6512 6.4 -4.128 16
105 13.97 0.9704 0.9 -0.499 13.1 -6.5369 11.79 -16.34225 29.475
120 12.5 0.9763 0.755 -0.692 17.2 -11.902 12.986 -29.756 32.465
135 10.18 0.9842 0.58 -0.834 20 -16.68 11.6 -41.7 29
150 7.18 0.9921 0.391 -0.929 20.2 -18.765 7.8982 -46.9145 19.7455
165 3.7 0.9979 0.1963 -0.982 21.2 -20.818 4.16156 -52.046 10.4039
180 0 1 0 -1 22 -22 0 -55 0
195 -3.7 0.9979 -0.1963 -0.982 22.4 -21.996 -4.39712 -54.992 -10.9928
210 -7.18 0.9921 -0.391 -0.929 21.8 -20.252 -8.5238 -50.6305 -21.3095
225 -10.18 0.9842 -0.58 -0.834 22 -18.348 -12.76 -45.87 -31.9
240 -12.5 0.9763 -0.755 -0.692 19.6 -13.563 -14.798 -33.908 -36.995
255 -13.97 0.9704 -0.9 -0.499 16.7 -8.3333 -15.03 -20.83325 -37.575
270 -14.47 0.9682 -1 -0.258 10.4 -2.6832 -10.4 -6.708 -26
285 -13.97 0.9704 -1.03 0.0185 0 0 0 0 0
300 -12.5 0.9763 -0.977 0.308 -5.4 -1.6632 5.2758 -4.158 13.1895
315 -10.18 0.9842 -0.83 0.58 -16 -9.28 13.28 -23.2 33.2
330 -7.18 0.9921 -0.609 0.803 -17.2 -13.811 10.4748 -34.529 26.187
345 -3.7 0.9979 -0.32 0.949 -18.7 -17.746 5.984 -44.36575 14.96
360 0 1 0 1 -12.4 -12.4 0 -31 0
375 3.7 0.9979 0.32 0.949 17.3 16.4177 5.536 41.04425 13.84
390 7.18 0.9921 0.609 0.803 21.2 17.0236 12.9108 42.559 32.277
405 10.18 0.9842 0.83 0.58 9.2 5.336 7.636 13.34 19.09
420 12.5 0.9763 0.977 0.308 9.2 2.8336 8.9884 7.084 22.471
435 13.97 0.9704 1.03 0.0185 14 0.259 14.42 0.6475 36.05
450 14.47 0.9682 1 -0.258 19.2 -4.9536 19.2 -12.384 48
465 13.97 0.9704 0.9 -0.499 23.9 -11.926 21.51 -29.81525 53.775
480 12.5 0.9763 0.755 -0.692 26.8 -18.545 20.234 -46.364 50.585
495 10.18 0.9842 0.58 -0.834 27.6 -23.018 16.008 -57.546 40.02
510 7.18 0.9921 0.391 -0.929 26.2 -24.339 10.2442 -60.8495 25.6105
525 3.7 0.9979 0.1963 -0.982 25.6 -25.139 5.02528 -62.848 12.5632
540 0 1 0 -1 24.4 -24.4 0 -61 0
555 -3.7 0.9979 -0.1963 -0.982 23.6 -23.175 -4.63268 -57.938 -11.5817
570 -7.18 0.9921 -0.391 -0.929 22.6 -20.995 -8.8366 -52.4885 -22.0915
585 -10.18 0.9842 -0.58 -0.834 22 -18.348 -12.76 -45.87 -31.9
600 -12.5 0.9763 -0.755 -0.692 19.2 -13.286 -14.496 -33.216 -36.24
615 -13.97 0.9704 -0.9 -0.499 14 -6.986 -12.6 -17.465 -31.5
630 -14.47 0.9682 -1 -0.258 8.4 -2.1672 -8.4 -5.418 -21
645 -13.97 0.9704 -1.03 0.0185 0 0 0 0 0
660 -12.5 0.9763 -0.977 0.308 -10 -3.08 9.77 -7.7 24.425
675 -10.18 0.9842 -0.83 0.58 -20 -11.6 16.6 -29 41.5
690 -7.18 0.9921 -0.609 0.803 -28 -22.484 17.052 -56.21 42.63
705 -3.7 0.9979 -0.32 0.949 -33.9 -32.171 10.848 -80.42775 27.12
720 0 1 0 1 -35.5 -35.5 0 -88.75 0


Chú ý: các điểm T=Z=0 do =0. Thường là 4 điểm.
Bước 2: Nối các điểm Mi có tọa độ (Ti;Zi) ta được đường cong của đồ thị . chú ý 4 điểm =0 và giá trị .
Bước 3: Xác định tâm đồ thị độc cực la điểm Oc nằm trên trục dương OZ, cách tâm O1 một đoạn bằng độ lớn của lực quán tính .

Trong đó :+ R: Bán kính quay của trục khuỷu ,(m)
+ ω: vận tốc quay,(1/s)
+ m2 : khối lượng quy dẫn về đầu to thanh truyền ,(kg/cm2)

Khai triển đồ thị độc cực thành đồ thị (Q;φ):
Phụ tải (Q) tác dụng lên chốt khuỷu tương ứng với góc quay (φ) của trục khuỷu đã biết ở trên, nên cách khai triển như sau :
Bước 1: Vẽ trục tọa độ OQφ với OQ thẳng đứng hướng lên trên , Oφ trùng với O1 .
Bước 2: Trên Oφ lấy một đoạn L tương ứng với
Bước 3: Tại các điểm 1,2,3….n xác định tại các điểm đó .
Bước 4: Trên hệ trục tọa độ OTZ vẽ vòng tròn O1 bán kính O11;O12;O13…O1n cắt OZ (phía trên điểm O1) 1’,2’,3’….n’ sang Q-φ với góc tương ứng . Nối đầu mút của các góc ta được đồ thị triển khai.
Vẽ đồ thị mài mòn chốt khủy
Bước 1: Vẽ vòng tròn có bán kính R’ bất kỳ (thường chọn R’ =100mm), chia vòng tròn này thành 24 phần bằng nhau, đánh dấu theo thứ tự.
Bước 2: Tính lực tác dụng lên mỗi điểm I tác dụng lên chốt khuỷu. Lực này được đo từ tổng các lực có độ lớn bằng ( với i là số điểm cắt ở đồ thị độc cực. Chứ ý rằng mỗi lực có phạm vi tác dụng là (tức là về bên trái và về bên phải).
Bước 3: Ghi các giá trị vào bảng trong phạm vi ( tức là 9 ô trong bảng). Cộng cá giá trị theo cột dọc, để xác định tổng hợp lực ∑_(j=0)^23▒Q tác dụng lên điểm I ta đang xét.
Chữ kí của tớ
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
tandaugau


Libra Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 400
Được Cảm ơn : 23
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 27/09/1989
Ngày thấy mặt : 28/03/2011
Age : 28
Đến từ : Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Wed Jun 08, 2011 7:07 pm

thế này xem thế nào chú Tân anh hoa cả mắt ko biêt thế nào cả

Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by caohung104 on Wed Jun 08, 2011 7:17 pm

bảng giá trị thì cũng phải có khung, hàng cột đàng hoàng chứ. nhìn rối quá
avatar
caohung104
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc

Aries Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 127
Được Cảm ơn : 15
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 10/04/1990
Ngày thấy mặt : 31/03/2011
Age : 28
Đến từ : Bắc Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by tandaugau on Wed Jun 08, 2011 7:39 pm

cái đấy chỉ là xâu hàng thôi....link đây cơ nà.....hehe
[You must be registered and logged in to see this link.]

Chữ kí của tớ
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
tandaugau


Libra Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 400
Được Cảm ơn : 23
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 27/09/1989
Ngày thấy mặt : 28/03/2011
Age : 28
Đến từ : Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Wed Jun 08, 2011 8:03 pm

VÃI CHÚ QUÁ LẠI CÒN THẾ NỮA

Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by caohung104 on Wed Jun 08, 2011 8:17 pm

Ặc Ặc!!! Đúng là
avatar
caohung104
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc

Aries Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 127
Được Cảm ơn : 15
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 10/04/1990
Ngày thấy mặt : 31/03/2011
Age : 28
Đến từ : Bắc Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by Admin on Thu Jun 09, 2011 11:14 am

không phải gà đâu, khôn phết đấy, định giữ lại bản tốt dùng 1 mìn hả

Chữ kí của tớ
Chào mừng Người đau khổ đến với diễn đàn

Cảm ơn là 1 nghệ thuật và người cảm ơn là 1 nghệ sĩ, Để cảm ơn Người đau khổ hãy nhấn vào dấu + bên phải mỗi bài biết, Thanks

[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Admin
Ô Sin
Ô Sin

Leo Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 552
Được Cảm ơn : 69
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 29/07/1990
Ngày thấy mặt : 01/09/2010
Age : 27
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by tandaugau on Thu Jun 09, 2011 8:15 pm

láo nào....a định cho lên ngay nhưng mà thế thì ngắn quá nên xâu hàng tí thôi...haha

Chữ kí của tớ
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
tandaugau


Libra Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 400
Được Cảm ơn : 23
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 27/09/1989
Ngày thấy mặt : 28/03/2011
Age : 28
Đến từ : Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 11:01 am

ua sao xdơ k duoc vay

avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 11:06 am

ban gui vao mail cua minh duoc khong
[You must be registered and logged in to see this link.]
minh lam de 17 ve do thi phu tai tac dung len chot khuy chang giong ai het
cam on ban nhieu nha
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 11:23 am

k ai len mang sao
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by tandaugau on Sun Jun 12, 2011 11:57 am

Vinh nam định ak.....đang học k50 thì phải

Chữ kí của tớ
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
tandaugau


Libra Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 400
Được Cảm ơn : 23
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 27/09/1989
Ngày thấy mặt : 28/03/2011
Age : 28
Đến từ : Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Sun Jun 12, 2011 12:09 pm

thế mà ghi k49 anh nhớ làm gì có thằng nào tên thế nhỉ

Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 12:13 pm

k49 o co so 2 co
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 12:17 pm

ua ma ban.sao goc beta o đồ thị phu tai sao lon vay.
beta=arcsin(landa*(sin(phi) tính ra no toan khong phay ma
sao ban tinh no to the
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 12:18 pm

ban an com chua? khi nao ban ranh cho minh hoi chut di
duoc k?
minh an com da.cam on ban nhieu nha
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 12:30 pm

còn vẽ cơ cấu phối khí thì vẽ sao?đâu có số liệu j đâu mà vẽ?
tính bền xupap thì tinh sao bạn? lực Pk lấy như thế nào vậy
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Sun Jun 12, 2011 1:33 pm

hóa ra người anh em cơ sở 2

Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by vuvinh on Sun Jun 12, 2011 3:28 pm

anh em nao co tai lieu tham khao giup minh di
avatar
vuvinh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Libra Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 28
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 09/10/1990
Ngày thấy mặt : 12/06/2011
Age : 27
Đến từ : nam dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bản WORD ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết