Lớp Cơ Giới Hóa Xây Dựng Giao Thông Khóa 49
Chào mừng bạn tới thăm ngôi nhà của chúng tôi. chúc bạn có những phút giây vui vẻ, và bây giờ thì đăng nhập nào, nhìn gì nữa

Nhìn gì nữa, tát cho cái bây giờ, đăng nhập đê!

Liên hệ admin Rahô Mrhoa297

ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Go down

ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Thu Dec 08, 2011 8:42 pm

ink này

words 2007 nhá
[You must be registered and logged in to see this link.]

Câu 1: Khái niệm về môi trường? các chức năng cơ bản của môi trường?
1. Khái niệm MT:
M«i tr­êng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ yÕu tè vËt chÊt nh©n t¹o quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, bao quanh con ng­êi, cã ¶nh h­ëng tíi ®êi sèng, s¶n xuÊt, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ thiªn nhiªn.
2. Các chức năng cơ bản MT:
Đối với một cá thể, cộng đồng hoặc xã hội loài người, môi trường sống có năm chức năng cơ bản:
- Môi trường là không gian sống của con người và thế giới sinh vật
Trong cuộc sống của mình, con người cần có một không gian sống với một phạm vi (độ lớn) cũng như chất lượng nhất định.
Con người luôn cần một khoảng không gian dành cho nhà ở, sản xuất lương thực và tái tạo môi trường.
Phân loại chức năng không gian sống của con người thành các dạng cụ thể:
+ Chức năng xây dựng: cung cấp mặt bằng và nền móng cho các đô thị, khu công nghiệp, kiến trúc hạ tầng và nông thôn;
+ Chức năng vận tải: cung cấp mặt bằng, khoảng không gian và nền móng cho giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường không;
+ Chức năng sản xuất: cung cấp mặt bằng và phông tự nhiên cho sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp;
+ Chức năng lưu trữ và cung cấp năng lượng và thông tin;
+ Chức năng giải trí của con người: cung cấp mặt bằng, nền móng và phông tự nhiên cho việc giải trí ngoài trời của con người.

- Môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người
Môi trường là nơi con người khai thác nguồn vật liệu và năng lượng cần thiết cho hoạt động sản xuất và đời sống như: đất, nước, không khí, khoáng sản và các dạng năng lượng như: ánh sáng, gió, thuỷ triều,….
Các nguồn năng lượng, vật liệu, thông tin sau mỗi lần sử dụng được tuần hoàn quay trở lại dạng ban đầu thường được gọi là tài nguyên tái tạo. Trái lại, các vật liệu, năng lượng bị biến đổi, mất mát hoặc suy thoái so với ban đầu thì gọi là tài nguyên không tái tạo.
Tất cả các phương thức sản xuất từ thô sơ đến hiện đại đều phải sử dụng các nguyên liệu và năng lượng. Con người đã thăm dò, phát hiện, khai thác tài nguyên trong lòng đất, dưới biển cả; phát minh ra các loại vật liệu mới, sử dụng các dạng năng lượng mới. Song trong một số trường hợp đã gây nên sự gay cấn về môi trường như: một số loại nhựa tổng hợp không thể phân huỷ được theo con đường tự nhiên; các hoá chất trừ sâu, diệt cỏ và nhiều hoá chất khác có chu kỳ phân huỷ kéo dài rất nhiều năm.
- Môi trường là nơi chứa đựng và biến đổi các phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất của mình
Phế thải do con người tạo ra trong quá trình sản xuất và tiêu dùng thường được đưa trở lại môi trường. Tại đây, nhờ hoạt động của vi sinh vật và các yếu tố môi trường khác, phế thải sẽ biến đổi trở thành các dạng ban đầu trong một chu trình sinh địa hoá phức tạp. Khả năng tiếp nhận và phân huỷ chất thải của môi trường (trong điều kiện chất lượng môi trường khu vực tiếp nhận không thay đổi) được gọi là khả năng nền của môi trường. Khi lượng chất thải lớn hơn khả năng nền hoặc thành phần của chất thải khó phân huỷ và xa lạ, thậm chí có hại với sinh vật, thì chất lượng môi trường sẽ bị suy giảm và môi trường bị ô nhiễm.
Phân loại chi tiết khả năng tự làm sạch của môi trường:
+ Chức năng biến đổi lý - hoá học: pha loãng, phân huỷ hoá học nhờ ánh sáng, hấp thụ, hấp phụ, tách chiết các vật chất thải và độc tố;
+ Chức năng biến đổi sinh hoá: hấp thụ các chất dư thừa, khử các chất độc bằng con đường sinh hoá, các chu trình sinh địa hoá;
+ Chức năng biến đổi sinh học: khoáng hoá các chất thải hữu cơ, mùn hoá, amôn hoá, nitrat hoá và phản nitrat hoá,…
- Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên Trái Đất
Trái Đất trở thành nơi sinh sống của con người và các sinh vật nhờ một số điều kiện môi trường đặc biệt: nhiệt độ không khí không quá cao, nồng độ ôxy và các khí khác tương đối ổn định, có sự cân bằng nước ở các đại dương và trong đất liền. Tất cả các điều kiện đó, cho tới nay, chưa được tìm thấy trên một hành tinh nào khác ở trong và ngoài hệ mặt trời. Sự phát sinh và phát triển sự sống xảy ra trên Trái Đất nhờ hoạt động của hệ thống các thành phần của môi trường Trái Đất (thạch quyển, thuỷ quyển, khí quyển, sinh quyển).
Khí quyển giữ cho nhiệt độ Trái Đất ổn định, tránh khỏi các bức xạ quá cao, chênh lệch nhiệt độ trong khả năng chịu đựng của con người.
Thuỷ quyển thực hiện chu trình tuần hoàn nước, giữ cân bằng nhiệt độ, cân bằng các chất khí với khí quyển, giảm nhẹ tác động có hại của thiên nhiên đến con người và các sinh vật.
Thạch quyển liên tục cung cấp năng lượng, vật chất cho các quyển khác trên Trái Đất, giảm nhẹ các tác động tiêu cực của thiên tai tới con người và sinh vật.
- Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người
Cung cấp sự ghi chép và lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến hoá của vật chất và sinh vật, lịch sử phát triển và văn hoá của con người.
Cung cấp các chỉ thị không gian và tạm thời mang tính chất báo động sớm các nguy hiểm đối với con người và sinh vật sống trên Trái Đất như: các phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy ra các tai biến thiên nhiên và các hiện tượng thiên nhiên đặc biệt như: bão, động đất, núi lửa,...
Lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn gien các loài động thực vật, các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, các vẻ đẹp và cảnh quan có giá trị thẩm mỹ, tôn giáo và văn hoá khác.

Câu 2: Khái niệm về ô nhiễm nước? Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm?
1. Khái niệm về ô nhiễm nước:
Ô nhiễm môi trường nước là sự thay đổi chất lượng nước về mặt vật lý, hóa học hay sinh học, mà sự thay đổi này có tác hại đến tất cả sinh vật, hay sự thay đổi này làm cho nước không thích hợp cho bất cứ mục đích sử dụng nào.
Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước làm thay đổi thành phần và tính chất nước và gây nguy hiểm cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nghỉ ngơi, giải trí...
Ô nhiễm nước bao gồm:
Ô nhiễm nước mặt
Ô nhiễm và suy thoái nước ngầm
Ô nhiễm biển và đại dương

2. Các nguồn gây ô nhiễm:
- Nguồn gốc tự nhiên: do mưa, tuyết tan, gió, bão, lũ lụt. Các tác nhân trên đưa vào môi trường nước các chất bẩn, các sinh vật và vi sinh vật có hại, kể cả xác chết của chúng.
- Nguồn gốc nhân tạo:
+ Sử dụng hoá chất trong nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ), trong công nghiệp và dịch vụ;
+ Chất thải từ khu chăn nuôi, bệnh viện, nước thải thành phố;
+ Chất thải công nghiệp, xây dựng
+ Chất thải từ hoạt động giao thông vận tải,...

Câu 3: Khái niệm về ô nhiễm đất? Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm?
1. Khái niệm về ô nhiễm đất:
Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất gây ra bởi các chất ô nhiễm.
Phân loại
+ Ô nhiễm do các chất thải sinh hoạt;
+ Ô nhiễm do các chất thải công nghiệp;
+ Ô nhiễm do các hoạt động nông nghiệp;
+ Ô nhiễm do tác động của không khí ở các khu công nghiệp và các khu dân cư tập trung.
2. Tác nhân gây ô nhiễm
+ Tác nhân hoá học: phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật và kim loại năng;
+ Tác nhân vật lý: nhiệt độ, chất phóng xạ, xói mòn, thoái hoá;
+ Tác nhân sinh học: vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh

Câu 4: Khái niệm về ô nhiễm không khí? Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm?
1. Khái niệm về ô nhiễm không khí:
Là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần và tính chất do nhiều nguyên nhân, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến thực vật, động vật, đến môi trường xung quanh và đến sức khỏe con người.
2. Các nguồn gây ô nhiễm không khí:
-Nguồn thiên nhiên:
+ Núi lửa: núi lửa phun ra nham thạch nóng và nhiều khói bụi giàu sunfua, mêtan và các loại khí khác.
+ Cháy rừng: Các đám cháy rừng bởi các quá trình tự nhiên xảy ra do sấm chớp, cọ sát giữa các thảm thực vật khô, thường lan truyền rộng, phát thải nhiều bụi và khí.
+ Bão cát…
-Nguồn nhân tạo:
+ Đốt nhiên liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp phát thải ra nhiều chất độc hại.
+ Sự bốc hơi, rò rỉ, tổn hao trên dây truyền sản xuất, trên các phương tiện dẫn tải.
+ Giao thông vận tải và các dịch vụ khác cũng là một nguồn gây ô nhiễm lớn cho môi trường không khí.

Câu 5: Trình bày mưa axit (hiện tượng, nguyên nhân, tác hại, biện pháp giảm thiểu)
1. Hiện tượng:
Nước mưa có độ pH dưới 5;6 được gọi là mưa axit.
2. Nguyên nhân:
Các khí Sunfua đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2) sản sinh do quá trình hoạt động của con người hoặc tự nhiên hoà tan với hơi nước trong không khí tạo thành các hạt axit sunfuaric (H2SO4), axit nitơric (HNO3). Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm.
- Nguồn gốc sản sinh khí SO2 NO2
* Nguồn gốc nhân tạo:
+ Đốt nhiên liệu hoá thạch, đốt than đá
+ Khí thải của một số ngành công nghiệp: sản xuất dầu mỏ, luyện gang, đúc quặng, công nghiệp chưng cất...
+ Hoạt động giao thông vận tải - do các phương tiện động cơ gây ra. Phát thải NOx, các chất hữu cơ bay hơi (VOCs) tạo ra Ozon mặt đất
* Nguồn gốc tự nhiên:
-Hoạt động của núi lửa (SO2, HCl, Cl2, H2S)
-Từ phân huỷ sinh học: cácbon điunfit (SCS), H2S
-Một lượng lớn khí sunfat có nguồn gốc từ biển, đó là quá trình ôxy hóa các hợp chất đimetylsunfit (CH3SCH3)
3. Tác hại:
Mưa axit ảnh hưởng xấu tới cỏc thuỷ vực (ao, hồ). Các dòng chảy do mưa axit đổ vào hồ, ao sẽ làm độ pH của hồ, ao giảm đi nhanh chóng, các sinh vật trong hồ, ao suy yếu hoặc chết hoàn toàn. Hồ, ao trở thành các thuỷ vực chết.
Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất do nước mưa ngầm xuống đất làm tăng độ chua của đất, hoà tan cỏc nguyên tố trong đất cần thiết cho cây như canxi (Ca), Magiê (Mg),... làm suy thoái đất, cây cối kếm phát triển. Lấ cây gặp mưa axit sẽ bị "cháy" lấm chấm, mầm sẽ chết khô, làm cho khả năng quang hợp của cây giảm, cho năng suất thấp.
Mưa axit cũng phá huỷ các vật liệu làm bằng kim loại như sắt, đồng, kẽm,... làm giảm tuổi thọ các công trình xây dựng.
3. Biện pháp giảm thiểu:
- Sử dụng các dạng năng lượng sạch: Mặt trời, gió, thủy triều...
- Cải tiến công nghệ sản xuất, cắt giảm lượng khí thải
- Sử dụng các phương tiện công cộng

Câu 6: Trình bày hiệu ứng nhà kính (hiện tượng, nguyên nhân, tác hại, biện pháp giảm thiểu)
1. Hiện tượng:
Hiệu ứng này - như tên gọi - coi khí quyển bao quanh Trái đất như một lớp kính. Để đến được bề mặt Trái đất, năng lượng Mặt trời phải đi qua lớp không khí dày (trong suốt như kính). Một phần năng lượng Mặt trời đến Trái đất được giữ lại nhờ các quá trình vật lý, hoá học, sinh học tự nhiên. Một phần được phản xạ trở về vũ trụ. Bức xạ nhiệt từ Trái đất phản xạ lại là bức xạ sóng dài, khó xuyên qua lớp khí quyển và bị hấp thụ lại bởi một số thành phần có trong khí quyển như CO2 và hơi nước. Lượng nhiệt này bị giữ lại và làm nhiệt độ bên trong nhà kính tăng lên.
2. Nguyên nhân:
C¸c thµnh phÇn cã trong khÝ quyÓn cã ¶nh h­ëng tíi sù ph¶n x¹ nhiÖt tõ Tr¸i ®Êt vµo vò trô vµ lµm nãng líp kh«ng khÝ ë gÇn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt, ®­îc gäi lµ c¸c "khÝ nhµ kÝnh". §ã lµ c¸c thµnh phÇn d¹ng khÝ trong khÝ quyÓn cã kh¶ n¨ng hÊp thô tia sãng dµi vµ sau ®ã l¹i nh¶ hÊp thô.
Vai trò gây nên hiệu ứng nhà kính của các chất khí được xếp theo thứ tự sau:
CO2 => CFC => CH4 => O3 =>NO2
Sự gia tăng tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch của loài người đang làm cho nồng độ khí CO2 của khí quyển tăng lên. Sự gia tăng khí CO2 và các khí nhà kính khác trong khí quyển trái đất làm nhiệt độ trái đất tăng lên.
3. Tác hại:
- NhiÖt ®é t¨ng cao lµm tan b¨ng ë hai ®Þa cùc dÉn tíi mùc n­íc biÓn d©ng cao sÏ lµm nhiÒu vïng s¶n xuÊt l­¬ng thùc, c¸c khu d©n c­, c¸c vïng ®ång b»ng, ®¶o lín bÞ nhÊn ch×m d­íi n­íc;
- NhiÒu hÖ sinh th¸i bÞ mÊt c©n b»ng, lµm cho tµi nguyªn mÊt ®i kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh vèn cã cña nã;
- KhÝ hËu Tr¸i §Êt sÏ biÕn ®æi s©u s¾c, toµn bé ®iÒu kiÖn sinh sèng cña c¸c quèc gia sÏ bÞ x¸o ®éng: ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû h¶i s¶n bÞ ¶nh h­ëng nghiªm träng;
- Nhiều loại bệnh tật mới xuất hiện.
4. Biện pháp giảm thiểu:
-Giảm thiểu lượng phát thải khí CO2 ¬¬ bằng cách
+, sử dụng các loại năng lượng sạch.
+, Cải tiến công nghệ sản xuất...

Câu 7: Trình bày suy giảm tầng Ozon (hiện tượng, nguyên nhân, tác hại, biện pháp giảm thiểu)
1.Hiện tượng:
Ở độ cao khoảng 25 km trong tầng bình lưu tồn tại một lớp không khí giàu khí Ozon (O3) thường được gọi là tầng Ozon. Một số chất khí có khả năng phân hủy ozon gây hiện tượng thủng tầng Ozon.
2. Nguyên nhân:
Nguyªn nh©n thứ nhất lµ do sö dông chÊt freon, dÉn xuÊt cña halogen víi mªtan, ªtan, vÝ dô CF2Cl2...
D­íi t¸c dông cña c¸c tia tö ngo¹i, chóng ph©n ly vµ t¹o ra c¸c nguyªn tö clo tù do, mçi nguyªn tö clo l¹i ph¶n øng d©y chuyÒn víi hµng tr¨m ngµn ph©n tö ozon vµ biÕn ozon thµnh oxy:
Cl0 + O3 ClO0 + O2
ClO0 + O Cl0 + O2
Nguyªn nh©n thø hai cã thÓ lµ do Cl2 hoÆc HCl sinh ra tõ c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn (nói löa) vµ nh©n t¹o trùc tiÕp ®i vµo tÇng b×nh l­u. Cl2 t¸c dông víi tia tö ngo¹i vµ HCl ph¶n øng víi OH t¹o ra nguyªn tö Cl0 t¸c dông víi ozon lµm ph©n huû ozon:
Cl2 + hv Cl0 + Cl0
Cl0 + O3 ClO0 + O2
ClO + O Cl0 + O2
Nguyªn nh©n thø ba lµ do c¸c khÝ sinh ra bëi c¸c ho¹t ®éng nh©n t¹o nh­ CO, CH4, NOx...
M¸y bay siªu ©m bay ë ®é cao lín th¶i ra nhiÒu NOx còng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n huû ozon vµ lµm thñng tÇng ozon.
3.Tác hại:
Nếu tầng Ozon bị thủng, một lượng lớn tia tử ngoại sẽ chiếu thẳng xuống Trái đất. Con người sống trên Trái đất sẽ mắc bệnh ung thư da, thực vật không chịu nổi nhiều tia tử ngoại chiếu vào sẽ bị mất dần khả năng miễn dịch, các sinh vật dưới biển bị tổn thương và chết dần. Bởi vậy các nước trên thế giới đều rất lo sợ trước hiện tượng thủng tầng Ozon.
4.Biện pháp khắc phục:
- Hạn chế phát thải các khí gây thủng tầng Ozon.
- Nghiên cứu sản xuất loại hoá chất khác thay thế các hoá chất ở dạng freon như: R134A

Câu 8: Khái niệm về cân bằng sinh thái? Tác động của con người tới hệ sinh thái? Cho ví dụ
1. Khái niệm CBST:
HÖ sinh th¸i tù nhiªn cã ®Æc tr­ng kh¶ n¨ng tù lËp c©n b»ng cã nghÜa lµ mỗi khi bÞ ¶nh h­ëng v× mét nguyªn nh©n nµo ®ã th× l¹i cã thÓ phôc håi ®Ó trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. §Æc tr­ng nµy ®­îc coi lµ kh¶ n¨ng thÝch nghi cña hÖ sinh th¸i
C©n b»ng sinh th¸i kh«ng ph¶i lµ mét tr¹ng th¸i tÜnh cña hÖ. Khi cã mét nh©n tè nµo ®ã cña m«i tr­êng bªn ngoµi t¸c ®éng tíi bÊt kú m«t thµnh phÇn nµo ®ã cña hÖ, nã sÏ biÕn ®æi. Sù biÕn ®æi cña mét thµnh phÇn trong hÖ sÏ kÐo theo sù biÕn ®æi cña c¸c thµnh phÇn kÕ tiÕp, dÉn ®Õn sù biÕn ®æi cña c¶ hÖ. Sau mét thêi gian ,hÖ sÏ thiÕt lËp ®­îc mét c©n b»ng míi, kh¸c víi t×nh tr¹ng c©n b»ng tr­íc khi bÞ t¸c ®éng.
Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng tù thiÕt lËp c©n b»ng míi cña hÖ lµ cã h¹n. NÕu mét thµnh phÇn nµo ®ã cña hÖ bÞ t¸c ®éng qu¸ m¹nh, nã sÏ kh«ng kh«i phôc l¹i ®­îc, kÐo theo sù suy tho¸i cña c¸c thµnh phÇn kÕ tiÕp , lµm cho toµn hÖ mÊt c©n b»ng, suy tho¸i.
2. Tác động của con người tới hệ sinh thái:
Con người luôn chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và ngược lại con người là sinh vật gây ảnh hưởng nhiều nhất tới môi trường. Ngay từ khi xuất hiện con người đã tác đọng tới môi trường thiên nhiên và mức độ tác động ngày càng gia tăng theo sự phát triển loài người . Ví dụ:
+, Tác động loài người nguyên thủy: Nhu cầu thức ăn nhiều hơn, con người săn bắn hái lượm nhiều hơn, làm mất CBST.
+, Tác động bởi hoạt động nông nghiệp: Nông nghiệp phát triển, lương thực được đảm bảo, kéo theo việc gia tăng dân số. Điều này cũng khiến mất CBST.
+, Tác đọng bởi công nghiệp: Ngành công nghiệp phát triển, phát thải rất nhiều chất thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường, mất CBST.

Câu 9: Khái niệm và nội dung về Phát triển bền vững?
1. Khái niệm:
Phát triển bền vững lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x• héi dùa trªn viÖc sö dông hîp lsy tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÕ hÖ con ng­êi hiÖn t¹i mµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng tíi c¸c thÕ hÖ t­¬ng lai trong viÖc tháa m•n c¸c nhu cÇu cña hä.
2. Nội dung:
PTBV lµ mét qu¸ tr×nh dµn xÕp tho¶ thuËn gi÷a c¸c hÖ thèng kinh tÕ, tù nhiªn, vµ x• héi. §Ó ®¹t ®­îcmôc tiªu PTBV, cÇn sù nç lùc cña Kinh tÕ – X• héi – M«i tr­êng:
*VÒ kinh tÕ:
- Gi¶m dÇn møc tiªu phÝ n¨ng l­îng vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c qua viÖc thay ®æi c«ng nghÖ, sö dông tiÕt kiÖm tµi nguyªn vµ thay ®æi lèi sèng.
- Thay ®æi nhu cÇu tiªu thô kh«ng g©y h¹i ®Õn §DSH vµ M«i tr­êng
- B×nh ®¼ng cïng thÕ hÖ trong tiÕp cËn c¸c nguån tµi nguyªn, møc sèng, dÞch vô y tÕ vµ gi¸o dôc.
- Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo tuyÖt ®èi
- C«ng nghÖ s¹ch vµ sinh th¸i ho¸ c«ng nghiÖp (t¸i chÕ, t¸i sö dông, gi¶m th¶i. T¸i t¹o n¨ng l­îng ®• sö dông)
* VÒ x• héi & nh©n v¨n
- æn ®Þnh d©n sè
- ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó gi¶m søc Ðp di d©n vµo ®« thÞ
- gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu cña m«i tr­êng ®Õn ®« thÞ ho¸
- N©ng cao häc vÊn, xo¸ mï ch÷
- B¶o vÖ ®a d¹ng v¨n ho¸
- B×nh ®¼ng giíi, quan t©m tíi nhu cÇu vµ lîi Ých
- T¨ng c­êng sù tham gia cña c«ng chóng vµo qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh
* VÒ tù nhiªn & m«i tr­êng
- Sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Æc biÖt lµ tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o
- Ph¸t triÓn kh«ng v­ît quad ng­ìng chÞu t¶i cña hÖ sinh th¸i
- B¶o vÖ tÇng «z«n
- KiÓm so¸t vµ gi¶m thiÓu ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh
- B¶o vÖ chÆt chÏ c¸c hÖ sinh th¸i nhËy c¶m
- Gi¶m thiÓu x¶ th¶i, kh¾c phôc « nhiÔm (n­íc, khÝ, ®Êt, l­¬ng thùc thùc phÈm), c¶i thiÖn vµ kh«i phôc m«i tr­êng nh÷ng khu vùc « nhiÔm.

Câu 10: Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
-Gi÷a m«i tr­êng vµ sù ph¸t triÓn cã mèi quan hÖ hÕt søc chÆt chÏ: m«i tr­êng lµ ®Þa bµn vµ ®èi t­îng cña sù ph¸t triÓn, cßn ph¸t triÓn lµ nguyªn nh©n t¹o nªn c¸c biÕn ®æi ®èi víi m«i tr­êng.
-T¸c ®éng cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn ®Õn m«i tr­êng thÓ hiÖn ë khÝa c¹nh cã lîi lµ c¶i t¹o m«i tr­êng tù nhiªn hoÆc t¹o ra kinh phÝ cÇn thiÕt cho sù c¶i t¹o ®ã, nh­ng cã thÓ g©y ra « nhiÔm m«i tr­êng tù nhiªn hay nh©n t¹o. MÆt kh¸c m«i tr­êng tù nhiªn ®ång thêi còng t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x• héi th«ng qua viÖc lµm suy tho¸i nguån tµi nguyªn ®ang lµ ®èi t­îng cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn hoÆc g©y ra th¶m ho¹, thiªn tai ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x• héi trong khu vùc.
-Ngoài ra mqh giữa MT & PT còn được thể hiện ở các mqh thành phần bao gồm:
Môi trường  Tài nguyên
 
Dân số
-Mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển trên dẫn đến sự xuất hiện các quan niệm hoặc các lý thuyết khác nhau về phát triển:
+, Lý thuyết đình chỉ phát triển là làm cho sự tăng trưởng kinh tế bằng (0) hoặc mang giá trị (-) để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của trái đất.
+, Một số nhà khoa học khác lại đề xuất lấy bảo vệ để ngăn chặn sự nghiên cứu, khai thác tài nguyên thiên nhiên.
+, Năm 1992 các nhà môi trường đã đưa ra quan niệm phát triển bền vững, đó là phát triển trong mức độ duy trì chất lượng môi trường, giữ cân bằng giữa môi trường và phát triển.

Câu 11: Trình bày tác hại của bụi và điện từ trường
1. Tác hại của bụi:
-Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn, nhỏ khác nhau, tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, lơ lửng, bụi lắng.
-Bụi có tác hại đến da, mắt, cơ quan hô hấp, cơ quan tiêu hoá,...
+, Bệnh phổi nhiễm bụi thường gặp ở những công nhân khai thác chế biến, vận chuyển quặng đá, kim loại, than v.v...
+, Bệnh silicose là bệnh do phổi bị nhiễm bụi silic ở thợ khoan đá, thợ mỏ, thợ làm gốm sứ, vật liệu chịu lửa v.v... Bệnh này chiếm 40÷70% trong tổng số các bệnh về phổi. Ngoài còn có các bệnh asbestose (nhiễm bụi amiăng), aluminose (bụi bôxit, đất sét), siderose (bụi sắt).
+, Bệnh đường hô hấp: viêm mũi, viêm họng, phế quản, viêm teo mũi do bụi crôm, asen.
+, Bệnh ngoài da: bụi có thể dính bám vào da làm viêm da, bịt kín các lỗ chân lông và ảnh hưởng đến bài tiết; bụi có thể bịt các lỗ của tuyến nhờn gây ra mụn; lở loét ở da; viêm mắt, giảm thị lực, mộng thịt.
+, Bệnh đường tiêu hoá: Các loại bụi sắc cạnh nhọn vào dạ dày có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây rối loạn tiêu hoá.
+, Bụi hoạt tính dễ cháy nếu nồng độ cao, khi tiếp xúc với tia lửa dễ gây cháy, nổ rất nguy hiểm.
+, Bụi còn gây ra chấn thương mắt: bụi kiềm, axit có thể gây ra bỏng giác mạc làm giảm thị lực.
2. Tác hại của điện từ trường:
Mức độ tác động của điện từ trường lên cơ thể con người phụ thuộc vào độ dài bước sóng, chế độ làm việc của nguồn (xung hay liên tục), cường độ bức xạ, thời gian tác dụng, khoảng cách từ nguồn tới cơ thể và sự cảm thụ riêng của từng người. Tần số càng cao, năng lượng điện từ mà cơ thể hấp thụ càng tăng.
Chịu tác dụng của điện từ trường với tần số khác nhau và cường độ lớn hơn cường độ giới hạn cho phép một cách có hệ thống và kéo dài sẽ dẫn tới sự thay đổi một số chức năng của cơ thể như hệ thống thần kinh trung ương, chủ yếu là làm rối loạn hệ thần kinh thực vật và rối loạn hệ thống tim mạch, gây ra nhức đầu, mệt mỏi, suy yếu toàn thân... Ngoài ra nó còn gây ra giảm áp lực máu, đau tim, khó thở, ảnh hưởng đến gan, lá lách...
Với năng lượng điện từ tần số siêu cao có thể làm biến đổi máu, biến đổi nhân mắt... phụ nữ chịu tác hại của sóng điện từ nhiều hơn nam giới.

Câu 12: Các biện pháp chiếu sáng và thông gió trong nhà xưởng
1. Chiếu sáng:
Trong sản xuất người ta thường dùng hai nguồn sáng: ánh sáng tự nhiên và ánh sáng điện.
+, Ánh sáng mặt trời đi qua bầu khí quyển là ánh sáng có sẵn, thích hợp và có tác dụng tốt về mặt sinh lý đối với con người, song thất thường phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên.
+, Dùng điện thì có thể điều chỉnh được ánh sáng một cách chủ động nhưng lại rất tốn kém.
a/ Chiếu sáng tự nhiên
Thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho phòng phải dựa vào đặc điểm và tính chất của nó, yêu cầu thông gió thoát nhiệt cùng với những giải pháp che mưa nắng mà chọn hình thức cửa chiếu sáng thích hợp.
b/ Chiếu sáng nhân tạo
Chiếu sáng điện cho sản xuất phải tạo ra trong phòng một chế độ ánh sáng đảm bảo điều kiện nhìn rõ, nhìn tinh và phân giải nhanh các vật nhìn của mắt trong quá trình lao động.
-Nguồn sáng (điện): Đèn điện chiếu sáng thường dùng đèn nung nóng, đèn huỳnh quang, đèn thuỷ ngân cao áp.
-Phương thức chiếu sáng cơ bản
+ Chiếu sáng chung
+ Chiếu sáng cục bộ
+ Chiếu sáng hỗn hợp
-Dụng cụ chiếu sáng:Bao gồm toàn bộ những thiết bị, phụ kiện kèm theo nguồn sáng.
2. Thông gió:
a/ Thông gió tự nhiên
Thông gió tự nhiên là trường hợp thông gió mà sự lưu thông không khí từ bên ngoài vào nhà và từ trong nhà thoát ra ngoài, thực hiện được nhờ những yếu tố tự nhiên như nhiệt thừa và gió.
Sử dụng và bố trí hợp lý các cửa gió vào và ra. Các cửa có cấu tạo lá chớp khép mở được để làm lá hướng dòng và thay đổi diện tích cửa. Như vậy ta có thể thay đổi được hướng và hiệu chỉnh được lưu lượng gió vào, ra.
b/ Thông gió cơ khí (nhân tạo)
Thông gió cơ khí là thông gió có sử dụng máy quạt chạy bằng động cơ điện để làm không khí vận chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.
Bằng hệ thống đường ống dẫn, người ta có thể lấy không khí sạch ngoài trời thổi vào trong nhà hoặc hút không khí nóng và ô nhiễm bên trong nhà thải ra ngoài.

Câu 13: Ảnh hưởng của vi khí hậu?
a/ Ảnh hưởng của vi khí hậu nóng
Biến đổi về sinh lý
Thân nhiệt (ở dưới lưỡi) nếu thấy tăng thêm 0,3÷1oC là cơ thể có sự tích nhiệt. Thân nhiệt ở 38,5oC coi là nhiệt báo động nguy hiểm, sinh chứng say nóng.
Chuyển hoá nước
Nếu nhiệt độ quá cao, cơ thể phải tiết mồ hôi để hạ nhiệt độ, lượng nước có thể bị mất nhiều gây ra nhiều bệnh về thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, bài tiết...
b/ Ảnh hưởng của vi khí hậu lạnh
Nhiệt độ môi trường xung quanh xuống thấp làm cho cơ thể mất nhiệt nhiều có thể xuất hiện một số bệnh viêm dây thần kinh, viêm khớp, viêm phế quản, hen và một số bệnh mãn tính khác do máu lưu thông kém và sức đề kháng của cơ thể giảm.
c/ Ảnh hưởng của bức xạ nhiệt
Tia hồng ngoại bước sóng ngắn (đặc biệt là loại có bước sóng khoảng 3μm) rọi sâu vào dưới da đến 3mm, gây bỏng da, rộp phồng da, ngoài ra còn gây ra bệnh đục nhân mắt.
Làm việc ngoài trời nóng, im gió, oi bức, tia bức xạ nhiệt có thể xuyên qua hộp xương sọ vào tổ chức não, hun nóng tổ chức não, màng não gây ra các biến đổi quan trọng mà ta gọi là say nắng.
Tia tử ngoại làm bỏng da, phá huỷ giác mạc, gây đau đầu, chống mặt, ung thư da.

Câu 14: Trình bày các nguyên tắc đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy nổ

1. Điện:
Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định:
• Nhân viên phục vụ điện phải hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm, biết và có khả năng ứng dụng các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị điện giật.
• Khi tiếp xúc với mạng điện, cần trèo cao, trong phòng kín ít nhất phải có 2 người, một người thực hiện công việc còn một người theo dõi và kiểm tra và là người lãnh đạo chỉ huy toàn bộ công việc.
• Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện.
• Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính các thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng quy chuẩn.
• Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
• Tổ chức kiểm tra vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.
• Phải thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị cũng như của hệ thống điện.
Thứ tự không đúng trong khi đóng, ngắt mạch điện là nguyên nhân của sự cố
nghiêm trọng và tai nạn nghiêm trọng cho người vận hành. Vì vậy cần vận hành các thiết bị điện theo đúng quy trình với sơ đồ nối dây điện của các đường dây bao gồm tình trạng thực tế của các thiết bị điện và những điểm có nối đất. Các thao tác phải được tiến hành theo mệnh lệnh, trừ các trường hợp xảy ra tai nạn mới có quyền tự động thao tác rồi báo cáo sau.
2. Cháy nổ:
Các biện pháp quản lý phòng chống cháy nổ ở cơ sở
Phòng cháy là khâu quan trọng nhất, vì nếu để xảy ra cháy thì ít nhiều cũng sẽ gây ra thiệt hại. Việc phòng chống cháy nổ có các biện pháp sau:
-Biện pháp kỹ thuật
Cần có sự lựa chọn công nghệ và trang thiết bị phù hợp, vật liệu kết cấu, vật liệu xây dựng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo hiệu và chữa cháy.
-Biện pháp tổ chức
+Lập phương án phòng chống cháy nổ cho từng cơ sở
+Thành lập đội phòng cháy chữa cháy
+Huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục người lao động trong công tác phòng cháy chữa cháy
+Phổ biến các quy định và pháp luật về phòng cháy chữa cháy
Nguyên lý phòng chống cháy
-Nguyên lý phòng cháy : “Nếu tách rời 3 yếu tố: chất cháy, chất oxy hoá và mồi bắt lửa thì cháy nổ không thể xảy ra được”
-Nguyên lý chữa cháy: hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy tới mức tối thiểu và phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra môi trường xung quanh


Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by mrlamle on Thu Dec 08, 2011 11:01 pm

nhìn đau hết cả mắt mũi =))))))))))))))
avatar
mrlamle
Thành viên khá
Thành viên khá

Scorpio Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 32
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 30/10/1989
Ngày thấy mặt : 21/06/2011
Age : 28
Đến từ : TH

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by trantangminh on Fri Dec 09, 2011 10:29 am

de cuong thieu ah
avatar
trantangminh
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Virgo Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 12
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 01/09/1989
Ngày thấy mặt : 25/04/2011
Age : 28
Đến từ : hai phong

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by Admin on Fri Dec 09, 2011 11:00 am

bên máy động lực thi rồi, bị bắt tài liệu nhưng ko đánh dấu nên anh em mang mấy bản đi mà phòng thân, tài liệu quán phô tô chỉ có mấy câu thi thôi, anh em nên tự làm đề cương

đề thi có 3 câu
time;60p
gồm 2 câu phần 1 và 1 câu phần 2
Phần 1 gồm:+môi trường
+hệ sinh thái
+ôi nhiễm môi trường
+các vấn đề môi trường toàn cầu
+quản lý môi trường
phần 2 gồm:+môi trường giao thông
+những tác động tới môi trường và biện pháp giảm thiểu do phương tiện vận tải
+các vấn đề kỹ thuật an toàn lao động

cau1:Trình bày khái niệm và chức năng cơ bản của môi trường?
Cau2:Trình bày khái niệm và các thành phần cơ bản của Hệ Sinh Thái?
Khái niệm về cân bằng sinh thái và các tác động của con người tới cân bằng sinh thái?
Cau3:Trình bày khái niệm nguồn gốc và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường:đât,nước,không khí?
Cau4:Trình
bày hiện tượng,nguyên nhân,hâu quả và biện pháp giảm thiểu các vấn đề
về môi trường toàn cầu:mưa axit,hiệu ứng nhà kính,suy giảm tầng ozon...?
Cau5:Trình bày mối quan hệ giữa môi trường và phát triển?
Cau6:Trình bày khái niệm và nội dung của phát triển bền vững?
Cau7:Trình bày các biện pháp chiếu sáng và.....(chép thiếu)

Cau8:Trình bày các nguyên tắc an toàn điện và phòng chống cháy nổ?
Cau9:Trình bày ảnh hưởng của vi khí hậu đối với người lao động?
Cay10:Trình bày các tác hại của bụi và điện từ trường đối với người lao động?
(lấy ví dụ để dc điểm tối đa)...

Chữ kí của tớ
Chào mừng Người đau khổ đến với diễn đàn

Cảm ơn là 1 nghệ thuật và người cảm ơn là 1 nghệ sĩ, Để cảm ơn Người đau khổ hãy nhấn vào dấu + bên phải mỗi bài biết, Thanks

[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Admin
Ô Sin
Ô Sin

Leo Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 552
Được Cảm ơn : 69
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 29/07/1990
Ngày thấy mặt : 01/09/2010
Age : 27
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by caohung104 on Fri Dec 09, 2011 12:02 pm

đề cương có 10 câu thôi hả hòa
avatar
caohung104
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc

Aries Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 127
Được Cảm ơn : 15
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 10/04/1990
Ngày thấy mặt : 31/03/2011
Age : 28
Đến từ : Bắc Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by nemchuathanhhoa_36 on Fri Dec 09, 2011 3:15 pm

hihi
avatar
nemchuathanhhoa_36
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Virgo Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 15
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 05/09/1990
Ngày thấy mặt : 21/09/2011
Age : 27
Đến từ : thanh hoa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by bacdme on Fri Dec 09, 2011 5:07 pm

thi 3/17 câu.các thanh niên ôn đi nhá
avatar
bacdme
Thành viên khá
Thành viên khá

Pisces Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 40
Được Cảm ơn : 2
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 20/02/1990
Ngày thấy mặt : 30/03/2011
Age : 28
Đến từ : hải dương

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by dankeolac113 on Sat Dec 10, 2011 12:34 am

Trình bày các biện pháp chiếu sáng và thông gió trong nhà xưởng...... câu 7
avatar
dankeolac113
Thành viên khá
Thành viên khá

Pisces Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 46
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 11/03/1989
Ngày thấy mặt : 07/04/2011
Age : 29
Đến từ : Nghe An

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by dankeolac113 on Sat Dec 10, 2011 12:35 am

thằng Lâm điếm vào hihi cái gì thế mày... chưa uống thuốc à......
avatar
dankeolac113
Thành viên khá
Thành viên khá

Pisces Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 46
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 11/03/1989
Ngày thấy mặt : 07/04/2011
Age : 29
Đến từ : Nghe An

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by natuka on Sat Dec 10, 2011 8:02 pm

thanks
avatar
natuka
Spammer
Spammer

Scorpio Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 102
Được Cảm ơn : 8
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 25/10/1990
Ngày thấy mặt : 28/03/2011
Age : 27
Đến từ : thái bình tỉnh ,thái thụy huyện, thái thượng xã, đông thọ thôn

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by thickdonggack on Sun Dec 11, 2011 7:44 pm

THẾ CÁI ĐỀ CUWOWG NÀY CÓ CHUẨN KO
avatar
thickdonggack
Có tiềm năng
Có tiềm năng

Virgo Cung Hoàng Đạo : Snake
Tổng số bài gửi : 14
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 29/08/1989
Ngày thấy mặt : 07/11/2011
Age : 28
Đến từ : hehe

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by van tien on Sun Dec 11, 2011 8:02 pm

co de cuong la tot r. chuc moi nguoi thi tot nha.
avatar
van tien
Thành viên khá
Thành viên khá

Virgo Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 39
Được Cảm ơn : 2
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 15/09/1990
Ngày thấy mặt : 25/04/2011
Age : 27
Đến từ : ha noi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by galuoc on Tue Dec 13, 2011 12:41 pm

cm moi dc duong link
avatar
galuoc
Thành viên khá
Thành viên khá

Pisces Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 58
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 25/02/1990
Ngày thấy mặt : 02/05/2011
Age : 28
Đến từ : cgh k49

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by galuoc on Tue Dec 13, 2011 12:46 pm

eo do dc cai' mon nay`.thi co' 60phut ma` nhung 3 cau.tha` bao` svien thi lai cho lanh`
avatar
galuoc
Thành viên khá
Thành viên khá

Pisces Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 58
Được Cảm ơn : 0
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 25/02/1990
Ngày thấy mặt : 02/05/2011
Age : 28
Đến từ : cgh k49

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ĐỀ CƯƠNG MÔI TRƯỜNG

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết